مکان های مختلف با توجه به نوع طراحی داخلی و مبلمان  آن گویای  فرهنگ، سبک و کاربری آن می باشند .

سازمان ها و ادارات از توجه به این موضوع  مستثنی  نیستند و به طور قطع فضا برروی میزان  بازدهی، بهره وری و کیفیت در خدمات دهی و… تاثیرات  به سزایی دارد ؛ برای مثال در فضای پذیرش بایستی فضایی پذیرنده برای ملاقات کنندگان ، میهمانان ، مشتریان ، موکلان و بیماران  و یا حتی کارمندان باشد و به آنها حس راحتی و دوام را القا کند.

برند فاخر همراه شماست تا از این حیث عالی بدرخشید.